• Startside
  • Har du lyst til å bli nemndsmedlem i Utlendingsnemda?

Har du lyst til å bli nemndsmedlem i Utlendingsnemda?

Nå har du sjansen. Fylkesmannen i Oppland leter nå etter kandidater.

Justis- og beredskapsdepartementet har startet prosessen med å oppnevne nye nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE) for en fireårsperiode fra 1. januar 2017. Fylkesmannen er bedt om å komme med forslag på kandidater.

Mer informasjon om ordningen og vilkår finner du her