• Startside
  • Hilde Dahl Lønstad er vår nye skolesjef

Hilde Dahl Lønstad er vår nye skolesjef

Hilde Dahl Lønstad har vært fungerende skolesjef det siste året, men tok 4. november formelt over stillingen.

Hilde Dahl Lønstad er 55 år, er gift, har voksne barn og barnebarn.Hilde Dahl Lønstad er 55 år, er gift, har voksne barn og barnebarn.

Hun har jobbet i Gjøvikskolen i mer enn 20 år som faglærer, kontaktlærer, teamleder, tillitsvalgt, inspektør, rektor, og nå skolesjef.

Opptatt av samfunnsoppdraget

Hilde brenner for at alle elevene i Gjøvik kommune skal ha et trygt og godt skolemiljø, utvikle seg og mestre. Hun er også opptatt av at flest mulig gjennomfører videregående skole for å kunne bidra  i samfunnet.

- Jeg er opptatt av at vi yter gode tjenester til innnbyggerne i Gjøvik kommune! God skole kan bidra til at folk ønsker å bosette seg i kommunen.

Stort faglig fokus

- Som leder er jeg opptatt av å bidra til at oppvekst sitt verdigrunnlag og relasjonsmodellen operasjonaliseres. Jeg ønsker å involvere, lytte, inkludere, informere og delegere ansvar. Videre er jeg opptatt av tverrfaglig samarbeid.

Hilde ønsker å jobbe med satsningsområder som lesing, relasjonskompetanse, trygt og godt skolemiljø og IKT i et tett samarbeid med kommunens politikere.

Sist endret: 05.11.2019