• Startside
  • Høringsmøte om rådmannens budsjettforslag

Høringsmøte om rådmannens budsjettforslag

12. november arrangeres høringsmøte om rådmannens forslag til budsjett for 2020 og økonomiplanperioden 2020 – 2023 som ble lagt fram onsdag 23. oktober 2019.

Dokumentene med forslaget finner dere her.

Tirsdag 12. november arrangeres høringen på Gjøvik rådhus. I høringen vil formannskapets medlemmer samt utvalgsledere og administrasjon delta for å få innspill i budsjettarbeidet.

Program for møtet:

08:30: Velkommen v/ ordfører Torvild Sveen

08:35: Gjøvik Olympiske Anlegg v/ Arne Evensen

08:50: Gjøvik Svømmeklubb v/ Thomas Nordgaard

09:05: Biristrand barnehagegruppe v/ Jan Erik Nyhus

09:15: Redalen FAU v/ Florus Groenties

09:30: Pause

09:40: Hunndalsforum v/ Harald Kverne

09:55: Mjøsmuseet v/ Jan Torkehagen og Arne J. Berg

10:10: Fontenehuset v/ Kirsti Østhagen

10:25: Gjøvik Rideklubb  v/ Eddie Strandengen

10:40: Gjøvik Demensforening v/ Viviane Mellbye

 

Målet med en slik høring er å få innspill til hva man er fornøyd med og hva man vil ha av endringer i budsjettforslaget samt hvilken inndekning man foreslår for å få på plass endringene.

På selve høringsmøtet legger vi opp til å få muntlige tilbakemeldinger, begrenset oppad til fem minutter. Deretter fem minutter spørsmål/svar fra politikerne som er med i høringen. Samtidig ønsker vi at skriftlig materiell blir utlevert til oss i forkant, og at man ikke bruker tid på gjennomgang av powerpoint osv. i selve høringsmøtet.

Fristen for å melde seg på var 6. november.

 

Vel møtt!

 

Mvh

Torvild Sveen             Anne Bjertnæs
ordfører                      varaordfører

Sist endret: 11.11.2019