• Startside
  • Høynet beredskap i forbindelse med flomfare

Høynet beredskap i forbindelse med flomfare

Kommunen høyner beredskapen i forbindelse med flomfaren.  Ved behov kan sand og sandsekker hentes i kommunens lager i Stampevegen 5 klokka 7.00-15.30. Henvendelser utover dette kan rettes til Ole Kristian Hegge tlf 917 25 983 eller Arvid Haugen 995 90 212.

Kommunen har ikke lensepumper for utleie.

Kommunen vil så langt råd er sørge for fremkommelighet, slik at huseiere har tilgang (ikke nødvendigvis kjøreveg) til egen bolig fra kommunal veg. Statens Vegvesen har ansvar for fylkes- og riksveger.

Mjøsa reguleres av Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) . De informerer og gjennomfører tiltak for å redusere flomfaren i samråd med NVE. http://glb.no/ Tapping av Mjøsa foregår nå.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har egen informasjon på: http://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/

Kommunen vil fortløpende informere om situasjonen i sine kanaler (facebook og hjemmeside), direkte til berørte innbyggere (sms varsling) og til pressen.

 

Sist endret: 11.05.2018