Hunton valgte Gjøvik

Gleden er stor hos alle som nå har jobbet for å få Hunton til å velge Gjøvik som base for sin videre satsing. Det ble i ettermiddag bestem i styret i Hunton Fiber AS, at de bygger sin nye fabrikk i Skjerven Næringspark. Det er en liten runde igjen før det er helt i boks, - avtalen skal også godkjennes i kommunestyret.

Hunton etablerer sin nye fabrikk for trefiberisolasjon iSkjerven Næringspark i Hunndalen, og Gjøvik kommune kjøper Hunton sin tomt på Mjøsstranda.
Dette er en gledens dag, uttaler en fornøyd ordfører, Bjørn Iddberg. Styret i Hunton godkjente den framforhandlede pakkeløsningen i sitt styremøte i dagmen den samme avtalen må også godkjennes av kommunestyret i Gjøvik før vi er helt i mål, sier ordføreren.
 
Etter mange og gode forhandlinger, har Gjøvik kommune og Hunton nå fått på plass en helhetlig og god pakkeløsning. I den løsningen ligger det at Hunton kjøper et stort opparbeidet næringsareal og en tomt i Skjerven Næringspark for 22 millioner kroner. Samtidig kjøper Gjøvik kommune Hunton sin tomt på Huntonstranda for 72 millioner kroner. I det beløpet ligger blant annet at Hunton vil bekoste et helt nytt flismottak på sin fabrikktomt i Gjøvik sentrum. Et slikt flismottak vil både ha en betydelig kostnad og vil spise av verdifullt areal på fabrikktomta.
 
Gjøvik kommune vil med denne store investeringen fordoble sitt tomteareal på denne delen av Mjøsstranda, noe som vil utløse en ny og spennende byutvikling i denne strandsonen. Dette er noe som lenge har vært etterspurt, og som har vært et sterkt ønske både fra innbyggerne, kommunen selv og andre grunneiere, sier rådmann Magnus Mathisen i en kommentar.
 
- Hunton vil på sin side bygge nytt fabrikkbygg på ca. 4500 kvadratmeter på sin nye tomt i Hunndalen. Målsetningen er oppstart av ny produksjon i slutten av 2017. I tillegg til selve byggingen, er det mye som skal på plass av maskiner og utstyr, samt en viss innkjøringsperiode. Dette sier administrerende direktør i Hunton, Arne Jebsen, og produksjonsdirektør, Runar Jakobsen.
 
Industribygg AS, kommunen utbyggingsselskap, har gitt kommunen mulighet til å tilby et ferdig fabrikkbygg i tillegg til opparbeidet tomt. Vi vet ennå ikke om dette tilbudet vil bli benyttet, men vi har sett det som viktig å bistå med vår kompetanse og vil mer enn gjerne levere ferdige lokaler til Hunton, sier daglig leder i Industribygg AS, Einar Amlie Karlsen.
 
- Gjøvik kommune får en travel høst når det gjelder opparbeidelse av et så stort næringsareal som på Skjerven, det sier kommunalsjef for samfunnsutvikling, Per A. Rognerud. Vi starter med hogst og planering når avtalen forhåpentligvis blir godkjent av kommunestyret i august. 
- Vi vil opparbeide et noe større næringsareal når vi først er i gang i området, slik at også andre bedrifter vil få anledning til å erverve attraktive tomter. Dette kan være starten på utviklingen av en ny stor industripark i Gjøvik kommune, sier Rognerud.
 
Kommuneledelsen legger ikke skjul på at den er meget godt fornøyd med å ha landet denne pakkeløsningen som gir nye arbeidsplasser, økt verdiskaping og muligheter for å bygge en helt ny bydel ved Mjøsa. Vi vil så raskt det lar seg gjøre komme i gang med planarbeidet og komme i dialog med de andre aktørene i området, sier rådmann Mathisen. Kommunen ser først og fremst for seg en boligutbygging og noen tjenesteytende virksomheter ved Mjøsstranda.
 
Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til:
 
Gjøvik kommune:
Rådmann Magnus Mathisen, tlf 947 91031
Ordfører Bjørn Iddberg, tlf 971 21221
Kommunalsjef Per A. Rognerud, tlf 911 02071
 
Hunton Fiber AS:
Administrerende direktør Arne Jebsen, tlf 913 25904
Produksjonsdirektør Runar Jakobsen, tlf 901 80769
 
Sist endret: 22.06.2016