• Startside
  • Hva skal vurderes i ny kommuneplan?

Hva skal vurderes i ny kommuneplan?

Vi minner om innspills- og høringsfristen 9.september.

Kommuneplanen for Gjøvik skal gjennomgås og i nødvendig grad revideres. Forslag til planprogram for revisjonsarbeidet ligger ute til høring fram til 9.september. Dette er ikke en plan - men et beskrivelse av hvilke forhold og spørsmålsstillinger som det kommende planarbeidet skal ta opp, opplegg for medvirkning og tidsplan for prosessen.

Kommuneplanen angir hvordan Gjøviksamfunnet skal utvikles, herunder hvordan arealer skal brukes. De som er interessert i dette, har mandag mulighet til å gjøre seg kjent med kommunens tanker - og være med å påvirke hva som skal drøftes i kommuneplanarbeidet framover. Alle har mulighet til å sende inn høringsuttalelse/innspill til kommunen.

Forslaget til planprogram finner du her. Aktuelle kommuneplandokumenter finner du under Politikk og samfunn/Planoversikt.

Sist endret: 26.08.2016