Hvem skal få prisene?

Gjøvikprisen, Idrettsstipend, Frivilligprisen og Støttekontaktprisen

Lag/foreninger eller enkeltpersoner oppfordres til å komme med forslag til mottaker(e) av:

GJØVIKPRISEN 2016

Gjøvik kommunes kulturpris. En æresbevisning som gis til enkeltpersoner, lag/foreninger eller organisasjoner som gjør eller har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i kommunen, enten som utøvende eller på det administrative plan. Kandidaten(e) bør fortrinnsvis være født og oppvokst i, eller hatt en relativ langvarig tilknytning til Gjøvik kommune.

IDRETTSSTIPEND 2016

For unge lokale utøvere som fremhever seg på nasjonalt nivå.Gjøvik kommune ønsker å medvirke til stimulering og videreutvikling av unge lokale idrettsutøvere.Idrettsstipendet deles ut en gang i året og skal gis på bakgrunn av idrettslig ferdighet, og skal være en motivasjon til videre satsing. Idrettslagene ved trener eller leder oppfordres til å fremme kandidater til idrettsstipendet. Forslag godtas kun på eget skjema.

FRIVILLIGPRISEN 2016

Frivilligprisen gis til en person eller gruppe som med sine ideer har bedret trivsel og livskvaliteten for andre.Med sine ideer og pågangsmot har han/hun/de bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn.

STØTTEKONTAKTPRISEN 2016

En æresbevisning som gis til en støttekontakt/gruppekontakt, som gjør eller har gjort en betydelig innsats for en eller flere personer i kommunen.

For mer informasjon se http://www.gjovik.kommune.no/kultur-og-fritid/kommunens-priser/

Frist for å komme med forslag til kandidater til prisene/stipendet er 13.september. Utdeling foregår på årets GjøvikGalla i Fjellhallen lørdag 5.november.