Hvordan er det å gå i byen?

Gjøvik kommune skal få større fokus på de gående, og er i gang med å utarbeide en gåstrategi for Gjøvik by. Første del av gåstrategien er kartlegging av eksisterende situasjon.

Hvordan det oppleves å være fotgjenger og hva som hemmer og fremmer gåing i byen? For å få svar trenger vi hjelp for å finne ut hvordan du oppfatter nærområdet ditt og ber om at du svarer på spørreundersøkelsen om hvordan det er å gå i Gjøvik by. Undersøkelsen tar ca. 5 min å svare på og du kan være med i trekningen av gavekort på kr. 1000,-. Spørreundersøkelsen pågår ukene 8-10.

Link til undersøkelsen finner du her: https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=4J2L2VW731C6