INFORMASJON OM MULIG FLOM

Ved starten av april er utsiktene til flom store, men den endelige prognosen vil ikke være klar før i starten av mai. Den avhenger av temperaturen, spesielt på natta, nedbøren og hvordan vannstanden i Mjøsa og vassdragene ovenfor utvikler seg.

OPPDATERING 14.05.18:

NVE anslår at vannstanden vil komme opp mot 124,4 - 124,5, eller 6,7 - 6,8 meter på lokal skala. Dette er godt under det som var fryktet tidligere i mai. Normal sommervannstand ligger på rundt 123.

Oppdaterte prognoser vil bli lagt ut på www.varsom.no i løpet av dagen (mandag 14. mai).  Det er usikkerhet knyttet til prognosene, vannstanden vil være svært følsom for hvor mye regn som kommer de neste dagene (to ukene).

Gjøvik kommune er i full gang med flomforberedelser. Krakker og bord som er plassert i nærheten av strandkanten kjøres bort. Kommunen vil også kjøre på grus og sand i gangvegen under jernbanebrua i sentrum for sikre gangforbindelsen til Mjøsstrand og parkeringsplassen på Huntonstranda. Ytterligere tiltak vurderes fortløpende.

OPPDATERING 11.05.18:

Sandsekker og sand kan hentes i Stampevegen 5 mellom kl 07.00 og 15.30. Utenfor disse tider ta kontakt med Ole Kristian Hegge (tlf. 917 29 583) eller Arvid Haugen (tlf. 995 90 212).

Generelt

Kommunen har ikke lensepumper for utleie.

Kommunen vil så langt råd er sørge for fremkommelighet, slik at huseiere har tilgang (ikke nødvendigvis kjøreveg) til egen bolig fra kommunal veg.

Statens Vegvesen har ansvar for fylkes- og riksveger.

Mjøsa reguleres av Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) . De informerer og gjennomfører tiltak for å redusere flomfaren i samråd med NVE. http://glb.no/ Tapping av Mjøsa foregår nå.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har egen informasjon på: http://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/

Kommunen vil fortløpende informere om situasjonen i sine kanaler (facebook og hjemmeside) http://www.gjovik.kommune.no/ , direkte til berørte innbyggere (sms varsling) og til pressen.

 

Informasjonskontakt i Gjøvik kommune: Einar Kulsvehagen tlf.: 950 26 959

 

Sist endret: 11.05.2018