• Startside
  • Informasjonsmøte om fosterhjem 16. oktober

Informasjonsmøte om fosterhjem 16. oktober

Ønsker du å vite mer om hva det vil si å være fosterhjem – til ett eller flere barn? Da er du hjertelig velkommen til vårt uforpliktende informasjonsmøte onsdag 16. oktober.

Når: 16 oktober 2019 18.00 - 20.00
Hvor: Quality Hotel Strand, Gjøvik

 

Meld deg på møtet på Bufetat sine sider.

 

Akkurat nå er det mange barn i alderen 0-18 år som venter på et nytt hjem i Oppland. Mange av disse er søsken.

Informasjonsmøtet er for deg som ønsker å vite mer om hva det vil si å være et fosterhjem, beredskapshjem eller familiehjem for barn og unge. Du får nyttig informasjon og mulighet til å stille spørsmål. Informasjonsmøtet er helt uforpliktende.

På informasjonsmøtet får du vite mer om:

  • Oppgaver og forventninger til rollen som fosterhjem
  • Hvem er barna?
  • Hvorfor må de flytte fra foreldrene sine?
  • Hvem kan bli fosterforeldre?
  • Hvem må du samarbeide med?
  • Opplæringskurs for nye fosterforeldre

Ulike barn trenger ulike fosterhjem, og fosterhjemstjenesten har behov for å rekruttere fosterhjem som matcher med behovene til de barna og ungdommene som til enhver tid venter på å flytte i fosterhjem. Både gifte, samboere, enslige og likekjønnede par kan være fosterfamilier.  Felles for alle typer fosterhjem er at man må evne å gi barn et trygt og godt hjem. Det innebærer en stabil livssituasjon, alminnelig god helse og gode samarbeidsevner. I tillegg er det krav om god økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn rom for livsutfoldelse. Det må også dokumenteres god vandel gjennom å legge frem utvidet politiattest.

Fosterhjem får fast månedlig utgiftsdekning og godtgjøring.

Velkommen til informasjonsmøte! Fosterforeldre deltar, og vil svare på spørsmål og dele sine erfaringer.

 

Med vennlig hilsen 
Fosterhjemstjenesten region øst, avdeling Oppland

Sist endret: 08.10.2019