INGEN TV - OVERFØRING

Dessverre blir det ingen overføringer av kommunestyremøtene på vårt Intern-TV så lenge vi er stasjonert i Øvre Torvgate. Møtene vil i denne perioden bli holdt på Kulturhuset, (i kafè-området utenfor BlackBoxen), og er selvsagt  åpne for den som har lyst og anledning. På våre hjemmesider, under fanen Politikk og Samfunn/ politiske møter og saksdokumenter, vil du som tidligere finne alt om saker som skal opp, forslag til vedtak og også protokoller  fra tidligere møter.