• Startside
  • Innbyggerdialogen i gang for alvor

Innbyggerdialogen i gang for alvor

Nå er vi i gang med det som er kalt innbyggerdialog. Nå vil vi ut med informasjon og komme i dialog med innbyggerne.

Aktivitetsplanen er for det aller meste klar for de kommende ukene, og vi oppfordrer alle til ta del så godt det er mulig. Det er en viktig avgjørelse som skal tas i denne gangen, og politikerne ber om innbyggernes råd. Det handler om vår felles framtid. Det handler nå om muligheten til å bygge en ny kommune sammen med Vestre og Østre Toten. Vedlagt annonse, forteller deg hvilke folkemøter som er planlagt. Du kan selvsagt velge det som passer deg best. Velkommen til dialog.