• Startside
  • Innbyggersøkelse Gjøvik 2015 - Rapport

Innbyggersøkelse Gjøvik 2015 - Rapport

En rapport som oppsummerer svarene fra innbyggerundersøkelsen for Gjøvik kommune 2015 er nå lagt fram. Den viser at kommunens innbyggere i hovedsak er fornøyd med kommunens tjenester og at omdømmet er godt på kommunenivå. For de ulike tema er det imidlertid variasjoner i de ulike delene av kommunen.