Innsamling av farlig avfall

Ukene 43 og 44 skal de røde boksene for farlig avfall (merket spesialavfall) tømmes.