INSTRUKTØRER SØKES

Vil du være frivillig instruktør for sommerens herligste yogatilbud i Gjøvik?

Kreftforeningen og Frisklivssentralen viderefører suksessen «Yoga i parken». Aktiviteten foregår utendørs og tilbys i Mjøsbyene Gjøvik, Hamar og Lillehammer. Det hele ledes av en felles prosjektleder, med lokale team på hvert sted. I hver by trengs en gruppe frivillige, som bidrar med enkle administrative oppgaver omkring tilbudet, samt instruktører for gjennomføring av yogatimene.

Vi søker frivillige instruktører til å:

  • Planlegge timene ut i fra et folkehelseperspektiv; nivå nybegynner
  • Gjennomføre noen timer ute i parken i team med andre instruktører
  • Hver instruktør gjennomfører mellom 3-5 timer ila sesongen (23.mai – ut august)

Vi søker deg som er erfaren yogainstruktør med et særlig engasjement for folkehelse og forebygging. «Yoga i parken» skal være en trygg og god arena for bevegelse, uten risiko for skader.

Vi ønsker gjerne å ha instruktører med bakgrunn fra ulike yogatyper, og instruktører med ulik bakgrunn. Blant våre instruktører er noen yogalærere på full tid, mens andre kombinerer yoga med sitt yrke som f.eks fysioterepeut eller innen idretten.

Meld deg som frivillig: https://frivillig.no/kreftforeningen/vil-du-vre-frivillig-for-sommerens-herligste-yogatilbud-i-gjvik

Har du spørsmål omkring aktiviteten eller oppgavene, kontakt:

Siv Stafsnes - Gregersen
tlf: 922 33 667
Rådgiver frivillighet

Sist endret: 19.04.2018