Invitasjon til kulturdugnad

Velkommen til idedugnad! Har du tanker om hvordan Gjøvik kan utvikle seg som kulturkommune? Som et ledd i arbeidet med kulturstrategi 2020 – 2030 og nytt kulturhus, inviterer vi deg til å tenke høyt sammen med oss.

Sted: Gjøvikhallen
Mandag 29. april kl. 18.00

Meld deg på her innen 26. april

Enkel servering

Dette er en bestilling fra politisk utvalg for kultur og teknisk.

På vegne av Gjøvik Kommune
Kultursjef Anna Thorud Hammer

Sist endret: 12.04.2019