• Startside
  • Invitasjon til workshop - næringsstrategi

Invitasjon til workshop - næringsstrategi

Gjøvik kommune skal utarbeide en strategi for sin næringssatsing, og vi ønsker å høre din mening!

Visjonen til Gjøvik kommune er «Universitetsbyen Gjøvik – ledende i bærekraftig vekst og utvikling». Hovedmålsettingen er at antall arbeidsplasser, bedrifter, studenter og innbyggere skal øke hvert år. For å skape gode resultater, må det jobbes smart og koordinert med de rette tiltak, og da er det nødvendig med et godt strategisk grunnlag.

Vi må samarbeide tett med næringsliv og utdanningsinstitusjoner skal vi lykkes. Vi ønsker derfor bred involvering og engasjement i prosessen. Vi håper at du vil delta på vår workshop for næringslivet.

Når?

  • Dato: Tirsdag den 9.oktober
  • Klokken: 08:30 - 13:30
  • Sted: Gjøvik kultursenter - Kafescenen 

Målgruppen er bedriftsledere, studenter og gründere.

Program

08.30: Velkommen v/ordfører

08.40: Næringslivets perspektivmelding – Norge og verden, trender som påvirker oss og mulighetene for Gjøvik og Innlandet v/NHO direktør Jon Kristiansen

09.10: Hva gjør kommunen innen næringsutvikling i dag? v/kommunalsjef Per Rognerud

09.20: Arbeid i grupper

11.30: Lunsj

12.00: Arbeid i grupper og presentasjon av forslag til tiltak

13.15: Oppsummering og takk for i dag!

Tema som vi ønsker ditt innspill på er: 

  1. Næringsfremmende kommune: Gjøvik kommune må være konkurransedyktig og attraktiv. Kommunen har en viktig funksjon i å støtte opp om næringslivet i området, gjennom sine tjenester, innkjøp og tilrettelegging. Hva bør være kommunens viktigste tiltak framover?
  2. Universitetskommune/kompetanse: Kunnskapsmiljøene med NTNU i spissen, er vårt sterkeste fortrinn i målet om økt verdiskapning og arbeidsplasser. Hvilke tiltak vil styrke samarbeidet med utdanningsinstitusjonene, og gjøre at vi klarer å dra nytte av dette fortrinnet?  
  3. Innovasjon og nyskaping: Vekst i arbeidsplasser har i stor grad kommet fra eksisterende bedrifter. Framover vil veksten i større grad komme fra nye næringer, og det trengs mer enn noen gang at vi griper mulighetene for innovasjon og nyskaping. Hva skal til for å lykkes med vekst både i eksisterende og nye bedrifter?
  4. Bærekraftig utvikling: Hvordan bruke bærekraftig utvikling som konkurransefortrinn, hva betyr bærekraftig utvikling for Gjøvikregionen, og hvilke muligheter ligger i en slik utvikling?

Meld deg på!

Jeg ønsker å delta på workshop - næringsstrategi Gjøvik kommune.

Påmeldingsfrist 27.september

Vi gleder oss, og håper du kommer.