• Startside
  • Klage fra velger i Gjøvik er trukket

Klage fra velger i Gjøvik er trukket

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i et brev den 4. oktober meldt at klagen fra den avviste velgeren ikke blir behandlet, da klagen ble trukket. Det nyvalgte kommunestyret får sak om godkjenning av valget til behandling i møte 17. oktober. Valgresultatet fra 23. september legges frem til godkjenning samme dato.

KMD bemerker i brevet at kravet om legitimasjon skal bidra til å hindre valgfusk ved at hver velger kun får stemt en gang og hindre at personer uten stemmerett får stemt. Det skrives videre at det er begått en feil dersom velger kun er avvist på bakgrunnen av at legitimasjonen ikke inneholdt fødselsnummer. Det er uklart for departementet hvorvidt årsaken til at velgeren ble avvist er at legitimasjonen ikke inneholdt fødselsnummer, siden kommunens rutine er at legitimasjon skal ha navn, bilde og fødselsdato, og den aktuelle situasjonen ikke kan verifiseres fra kommunen.

KMD skriver videre at departementet skal kjenne kommunestyrevalget ugyldig dersom det er begått feil som antas å ha hatt innflytelse på fordelingen av mandater mellom listene og dette ikke er mulig å rette. Det bemerkes at den eventuelle feilen som er begått ikke lar seg rette, men at det ikke er sannsynliggjort at velger ville avgitt en stemme til Rødt. Dette kan ikke sannsynliggjøres da det er hemmelig valg.

Sist endret: 04.10.2019