• Startside
  • Ønsker du å klage på kommunestyrevalget?

Ønsker du å klage på kommunestyrevalget?

Alle som har stemmerett, kan klage på forhold i forbindelse med forberedelsen til eller gjennomføringen av kommunestyrevalget i den kommunen man er manntallsført i.

Dersom klagen gjelder spørsmål om stemmerett eller adgangen til å stemme, har også den som ikke har blitt manntallsført, klagerett. Dersom klagen gjelder forhold som kan gjelde gjelde både kommunestyrevalget og fylkestingsvalget, kan klager velge om klagen skal fremsettes for valgstyret eller fylkestvalgsstyret.

Klagen skal være skriftlig og begrunnet og sendes til valgstyret eller fylkesvalgsstyret innen 16. september 2019

Det nyvalgte kommunestyret treffer vedtak om kommunestyrevalget er gyldig i møte 17. oktober 2019.

Sist endret: 09.09.2019