Koking av drikkevann

Det har vært en større vannlekasje i Hunndalen i løpet av dagen, noe som automatisk har ført til at det er sendt ut varsel om koking av drikkevannet i det berørte området. Denne varslingen har foregått via kommunens eget system for bruk av sms direkte til de aktuelle beboerne. Kokepåbudet gjelder til friskmelding vil bli publisert via samme kanal så fort den foreligger. Reine analysesvar på to ulike vannprøver er det som skal til.

Sist endret: 26.06.2016