Kommunens nye ledelse

Som et ledd i Rådmannens omorganisering, er den nye ledelsen nå på plass. Og her er den.

Som ny kommunalsjef for administrasjon, forvaltning og teknisk drift, er Marit Lium Dalborg  ansatt. Hun er 50 år, og i dag kommunalsjef i Østre Toten. Hun har tidligere vært ansatt i Gjøvik kommune som personalsjef.

Som kommunalsjef for helse og omsorg, er Heidi Koxvig Hagebakken ansatt. Hun er 52 år, og i dag konstituert i den samme stillingen.

Som kommunalsjef for oppvekst, er AnneMargrethe Lund ansatt. Hun er 56 år gammel og er i dag skolesjef i Gjøvik kommune.

Som kommunalsjef for samfunnsutvikling, er Per Rognerud ansatt. Han er 56 år, og i dag ansatt som daglig leder i Landsbyen Næringshage AS i Nordre Land kommune.

I tillegg til disse fire, vil ledergruppa bestå av NAV - leder, Reidun Karlsen, og Rådmannen selv. 

Det tas sikte på at den nye ledelsen vil være fulltallig på plass i midten av August.