• Startside
  • Kommuneplanrevisjon - Høring av planprogram

Kommuneplanrevisjon - Høring av planprogram

Varsel om oppstart av kommuneplanrevisjon. Forslag til planprogram (som sier hva som skal vurderes og hvordan prosessen skal være) ligger ute til offentlig ettersyn fram til 9.september.

I tråd med føringene fra vedtatt kommunal planstrategi 2016-2019, vedtok formannskapet i Gjøvik kommune 1.juni at Forslag til planprogram for revisjon av gjeldende kommuneplan – Langtidsplan 2013, skal sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 9.september.

Mer informasjon om høringen - og forslaget til planprogranm og gjeldende kommuneplan - ligger på Gjøvik kommune sine nettsider www.gjovik.kommune.no – under menyvalget Politikk og samfunn/Planoversikt. 

Presentasjon av forslag til planprogram for kommuneplanrevisjon - åpent høringsmøte 29.august 2016