Legeplan 2018 - 2022

Plan for legetjenesten 2018-2022 ute til høring - høringsfrist 1. oktober 2018

Gjøvik kommune v/ Utvalg for Helse, omsorg og velferd legger «Plan for legetjenesten 2018 – 2022» ut til åpen høring.

Gjøvik kommunes formål med Plan for legetjenesten er å gi en beskrivelse av legetjenestene i kommunen og foreslå utviklingstiltak for å imøtekomme befolkningens aktuelle og framtidige behov for legetjenester. Planen skal sikre innbyggerne tilgjengelige legetjenester av god kvalitet i sykehjem, helsestasjon, skole, på legevakt, innenfor fastlegeordningen, samt i fengselshelsetjenesten. Sektoren skal sikre god forebygging, utredning og behandling i et folkehelseperspektiv. Planen skal legge til rette for det overordnede målet om at Gjøvik kommune skal ha en helhetlig helse- og omsorgstjeneste hvor legetjenesten er en integrert samarbeidspartner.

Legeplan 2018-2018 - høringsutkast finner du her

FRIST FOR INNSPILL ER 1. OKTOBER 2018

Dersom du har innspill til planen, må du sende dette skriftlig innen 1. oktober 2018 til:

Gjøvik kommune Att: Tonje Lyshaugen Postboks 630, 2810 Gjøvik
E-post: postmottak@gjovik.kommune.no