• Startside
  • Litt om akuttmottaket på Bondelia

Litt om akuttmottaket på Bondelia

Her følger litt informasjon knyttet til det arbeidet som gjøres for å ta i mot flyktninger til akuttmottaket på Bondelia. De første ankom rett før helga, og noen flere er ventet i løpet av kort tid.

Den første gruppa med asylsøkere er ankommet Bondelia. Når alle er på plass vil det kunne være 190 nye mennesker som skal være her sammen med  oss en god tid framover. Akkurat hvor lenge er vel ingen som helt veit foreløpig. Felles for mye av det som nå handler om flyktningsituasjonen og akuttinnkvarteringen, er at det er mye som er usikkert, og veldig mye skjer fra dag til dag. Ikke bare her hos oss, men også i landet for øvrig. Det er ikke lett å svare på alle spørsmål, og erfaringene lokalt er naturligvis veldig få og ferske.

Det som er sikkert er at Bondelia er klargjort for å ta imot sine beboere, og det har skjedd på rekordtid og med stor innsats fra mange. En oppfordring er at vi alle gjør så godt vi kan for at dette skal kunne bli en positiv situasjon både for dem og for oss. Det kommer helt sikkert også til å bli behov for litt frivillighet i tida som kommer.

 

Noen viktige opplysninger:

Det er ikke Gjøvik kommune som eier eller driver asylmottaket på Bondelia. Eier er Bondelia Utvikling AS, og drifter er  selskapet, Vam AS. Og det driftes etter forespørsel fra og avtale med UDI.

Gjøvik kommune har vært med for å godkjenne den aktuelle bygningsmassen, og vil være ansvarlig for en del tjenester som følger med denne etableringen, I første rekke nå  helsetjenester. Her er vår egen kommuneoverlege, Siri Fuglem Berg, en sentral person. Tida vil vise hva som eventuelt ellers vil bli aktuelt, 

Legger også her ved noen viktige navn og telefonnummer,

         

  • Daglig leder for Eierselskapet, Bondelia Utvikling AS:  Eldar Sofienlund, mobilnr. 930 20 001
  • Daglig leder for Driverselskapet, Vam AS:  Tom Gunnar Børresen, mobilnr. 911 19 602
  • Daglig leder for mottaket lokalt på Gjøvik:  Kai Skaugerud, mobilnr. 959 17 985
  • Teknisk drift og vedlikehold:  Jan Vegard Rønningen, mobilnr. 977 39 395
  • Kontakt Røde Kors, frivillig innsats, klær og andre nødvendige ting: mailadresse: gjovik.rk.omsorg@gmail.com /mobilnr. 414 21 384
  • alternativt: gjovik.rode.kors@gmail.com / mobil: 469 01 064