LUFTKVALITET

Gjøvik Kommune og Statens vegvesen samarbeider om målestasjon for luftkvalitet

Gjøvik kommune og Statens vegvesen samarbeider om en målestasjon for luftkvalitet ved Vestre Toten veg/Strandgata. De siste dagene har denne vist høy luftforurensning av PM10. Høye verdier av PM10 skyldes blant annet bare veier, piggdekkbruk og oppvirvling fra mye vind. Den viktigste kilden til svevestøv er asfalt- og dekkslitasje, strøing og vedfyring.

Etter gjennomførte tiltak de siste dagene der Statens vegvesen har fjernet grus fra veinettet, viser nye målinger "grønne verdier" på skalaen.

Se luftkvalitet.info

 

Sist endret: 30.11.2016