Melding om kriseøvelse

Torsdag 22/9 vil Gjøvik kommune testes på om beredskapsplaner og krisehåndtering fungerer som forutsatt. Det blir en såkalt fullskalaøvelse, så mange etater vil bli berørt. Men husk at det er en øvelse.

                                                                                                                                                                                            

 

 

Pressemelding

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  Dato        19.09.201

Pressemelding fra Fylkesmannen i Oppland

 

Fylkesmannen i Oppland, vil sammen med Innlandet politidistrikt, Sykehuset Innlandet og nødetatene gjennomføre en fullskalaøvelse på Biri den 22. september 2016. Utgangspunkt for øvelsen er en ulykke med en tankbil på gamlevegen rett sør for Mjøsbrua. Dette innebærer at det denne dagen vil være mange utrykningskjøretøy på stedet.

Sykehuset Innlandet avd. Gjøvik vil også øve sin beredskap denne dagen, og skal ta imot fem «pasienter» fra «ulykken».

 

Øvelsen starter kl. 1100 og vil holde på til kl. 1400.

 

Det vil være mange aktører som deltar på denne øvelsen og det vil bli øvd så likt som mulig slik det ville foregått ved en virkelig hendelse. Hensikten med øvelsen er å øve nødetatene, Gjøvik sykehus   og det offentlige kriseapparatet for å håndtere en ulykke med en tankbil som frakter kjemisk gods.

 

Følgende aktører deltar:

  • Politi
  • Helse; ambulanse og renseenhet ved Gjøvik sykehus
  • Brann; utrykningsenheter og IUA (interkommunalt utvalg mot akutt forurensning)
  • Kommuner Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten
  • Fylkesmannen i Oppland

 

Pressen inviteres til å delta på øvelsesdagen

 

 

Kontakt

Fylkesmannen i Oppland

v/Lisbeth Berntsen Huse

tlf. 99488278

 

 

 

Sist endret: 20.09.2016