• Startside
  • Mjøsa stiger fortsatt, men mindre enn fryktet

Mjøsa stiger fortsatt, men mindre enn fryktet

Ifølge NVE er det forventet at Mjøsas høyeste vannstand vil bli 18. mai. Kommunen jobber fortsatt med å begrense skadevirkninger av flom.

NVE anslår at vannstanden vil komme opp mot 124,4-124,5, eller 6,7-6,8 meter på lokal skala. Dette er godt under det som var fryktet tidligere i mai. Normal sommervannstand ligger på rundt 123.

Oppdaterte prognoser vil bli lagt ut på www.varsom.no i løpet av dagen (mandag 14. mai).  Det er usikkerhet knyttet til prognosene, vannstanden vil være svært følsom for hvor mye regn som kommer de neste dagene (to ukene).

Gjøvik kommune er i full gang med flomforberedelser. Krakker og bord som er plassert i nærheten av strandkanten kjøres bort. Kommunen vil også kjøre på grus og sand i gangvegen under jernbanebrua i sentrum for sikre gangforbindelsen til Mjøsstrand og parkeringsplassen på Huntonstranda. Ytterligere tiltak vurderes fortløpende.

Sist endret: 14.05.2018