MØBLER TIL LAG OG FORENINGER

I forbindelse med at Gjøvik rådhus nå skal rehabiliteres, vil det bli en del møbler til overs og som vi ønsker å gi bort til frivillige lag og foreninger registrert i Gjøvik kommune. Det blir visning med reservasjon av møbler, ONSDAG 8. MARS KL.16.00 Oppmøte utenfor rådhuset(Borggården), og henting av møbler blir TIRSDAG 28. MARS kl.16.00. Det er svært viktig at reserverte møbler blir hentet denne dagen. Vi har en veldig stram tidsplan i forbindelse med flyttingen, så de oppgitte tidspunktene blir veldig absolutte.Vi vil, naturlig nok, så langt det er mulig gjenbruke møbler i det midlertidige rådhuset i Øvre Torvgate 26 og i våre øvrige kommunale bygg. Vi har pr. dags dato ikke helt oversikt over hva som blir tilgjengelig for de frivillige lag og foreningene, men det vil bli kontorpulter (store og noen med hev-/senk-funksjon), hyller, skap, små møtebord og møtestoler til overs. Møblene er av god kvalitet. De frivillige lagene og foreningene må selv stå for alt arbeid og kostnader til eventuell demontering og flytting. Av helt naturlige årsaker vil det ikke være anledning til visning/reservering og henting av møbler på andre tidspunkter enn beskrevet ovenfor. Det forutsettes at reserverte møbler blir hentet for å unngå ekstra kostnader for kommunen ved at vi må avhende møbler som er reservert. Og enda en liten ting: det nytter ikke verken å ringe til kommunen eller møte opp i rådhuset for sjekke om vi har det eller det til overs. Det ser dere først den 8.mars:) Velkommen da.

Sist endret: 24.02.2017