• Startside
  • Momskompensasjon lag og foreninger

Momskompensasjon lag og foreninger

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2016