Mørke gatelys

Gatelysene i sørbyen i Gjøvik er for tiden mørke. Årsaken er at det foregår et arbeid for å installere såkalte tennskap.

Laje, som er entreprenør for Gjøvik kommune, arbeider for tiden med å montere såkalte tennskap for gatelysene i hele kommunen. Tennskapene vil i litt forenklet språk, gjøre at strømforbruket for gatelysene kan måles. Dette arbeidet gjøres for hele Eidisvas nedslagsfelt. Arbeidet er startet i sørbyen i Gjøvik og det er dette området som nå er uten fungerende gatelys.Ifølge prosjektingeniør, Peder Bolstad, i Laje vil arbeidet ta noen dager til før sørbyen vil ha lys i gatene.Da arbeidet der er ferdig, står flere områder for tur. Totalt skal rundt 40 skap installeres. Planen var å montere/installere disse i sommerhalvåret, men da det har blitt forsinkelser fra leverandøren på grunn av stor pågang, har også arbeidet blitt noe forsinket.Kommunen skal gjøre sitt beste for å gi innbyggerne informasjon om hvor gatelysene til enhver tid vil bli mørke.