Mørke gater og slukte lys

Gjøvik kommune har skiftet ut over 1500 gatelykter i løpet av de siste to årene. Dette er primært gjort av miljøhensyn, men det har dessverre ikke vært problemfritt. Mange av de nye lampene har feil og i tillegg er noe av arbeidet ikke godt nok utført. Kommunen har også et etterslep på drift- og vedlikehold av den delen av gatelysnettet som ikke er byttet ut, samt at det også er mange nye lampepunkter.Vi gjør det vi kan for å holde farten oppe, blant annet ved å leie inn eksterne entreprenører. Likevel, vi må nok forvente at det fortsatt blir noen mørke lamper i tida som ligger foran oss. Dette er sterkt beklagelig, men vi skal løse det.

Sist endret: 02.12.2016