• Startside
  • Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Søknad om støtte. Barne-, ungdoms- og familie- direktoratet (Bufdir) utlyser Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019. Søknadsfrist for 2019: 10. desember 2018.

Den nasjonale tilskuddsordningen har barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer som målgruppe. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det er et mål at tiltakene i tillegg til å fremme deltakelse for målgruppen også bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Søknadsskjemaet sendes inn gjennom Bufdirs søknadsportal (https://soknadsportal.bufdir.no/).

For mer informasjon vennligst ta kontakt med Bjørg Mallasvik.

E-post: bjorg.mallasvik@gjovik.kommune.no

Tel: 61 18 96 96 / 92431318

Sist endret: 08.11.2018