• Startside
  • NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM

NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM

Søknadsfrist: 20.11.15. Det er elektronisk søknadsprosedyre for tilskuddsåret 2016.

Den nasjonale tilskuddsordningen har barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer som målgruppe. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Det er et mål at tiltakene, i tillegg til å fremme deltakelse for målgruppen, også bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Søknadsskjema i Altinn, rundskriv og veileder finnes på http://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/

For mer informasjon vennligst ta kontakt med Bjørg Mallasvik.

Tel: 61189696 / 92431318