NATO-øvelse i Oppland

I oktober og november skal det gjennomføres en stor NATO-øvelse, Trident Juncture 18. Øvelsen har rundt 40.000 deltakere, 150 fly og 70 fartøyer fra mer enn 30 nasjoner.

Militæraktivitet i fylket i anledning høstens NATO-øvelse

NATO-øvelsen Trident Juncture er i gang og de neste månedene vil den synes og høres en rekke steder i landet, også på steder der folk ikke er vant til å se soldater, stridsvogner og helikoptre. Sårbare mennesker kan oppleve øvelsen som ubehagelig. Det kan være personer har opplevd krig eller traumer tidligere, og som får naturlige reaksjoner på dette. Også barn kan bli redde eller urolige av det som skjer.

Det er laget flere råd om hva man kan si og gjøre i slike situasjoner. Helsedirektoratet viser til informasjon som ligger på deres sider:

Snakk med barn om øvelsen

I tillegg har Klinikk for krisepsykologi utarbeidet konkrete råd om hvordan snakke med barn om NATO-øvelsen. De gir inngående informasjon om symptomer og vanlige reaksjoner, og hvordan omgivelsene kan hjelpe den som er bekymret. Rådene retter seg både direkte til barn og foreldre. Det er også egne avsnitt som kan brukes av barnehageansatte og lærere:

Om NATO-øvelsen Trident Juncture

Fra Forsvarets nettside:


Øvelse Trident Juncture er NATO-alliansens største øvelse, en såkalt høyprofiløvelse, og vil holdes i Norge i oktober - november 2018. Rundt 40 000 soldater fra over 30 land vil i denne perioden øve på å forsvare Norge.

For Norge blir dette den største øvelsen siden 1980-årene, noe som igjen vil føre til at mange nordmenn vil merke at NATO øver i denne perioden. Det er fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark som i størst grad blir berørt, og i enkelte fylker vil det være synlige militære styrker fra september. 

En stor del av hovedaktiviteten under øvelsen Trident Juncture vil foregå nord i Oppland. Noe aktivitet i tilknytning til Lillehammer, Lesja og Dombås. I disse områdene vil det være synlige militære styrker som øver fra september til november.

Faktainformasjon om øvelsen og aktivitetskalender for fylket ligger på Forsvarets 
nettside www.forsvaret.no/øvelse (ekstern kobling - forsvaret.no)