Ny bru over Hunnselva

I forbindelse med bygging av den nye bru over Hunnselva, er Parkgata stengt nordfra mot brua. Parkgata sørfra til KIWI og dyreklinikken er åpen. Avkjøringen fra Standgata der Parkgata tar av i sør, har allerede blitt mer oversiktlig, men mer utbedring gjenstår.Utskifting av brua har vært et tema i flere år og blir realisert nå. Som følge av at Opplandstrafikk etablerer parkeringsanlegg for buss på sørsiden av Hunnselva, vil brua få økt trafikk med større kjøretøyer. Brua vil også få økt trafikk av myke trafikanter.Det estetiske inntrykket fra Elvegata, foran Gjøvik kino og scene, blir videreført blant annet med samme type rekkverk. Det kommer også prefabrikkerte betongelementer med mønstret overflate i gangbanene.

Sist endret: 15.09.2016