Ny kommunikasjonsstrategi

Ny  kommunikasjonsstrategi for Gjøvik kommune, er nå vedtatt av  kommunestyret. Den sier mye om hvordan Gjøvik kommune skal være synlige og tilstede i det offentlige rom. Dokumentet inneholder målsettinger og strategiske tiltak for hvordan kommunen skal informere og kommunisere med sine innbyggere og egne ansatte, men også med samarbeidspartnere og andre interessenter. I tillegg gir den noen viktige føringer for hvordan vi bruker sosiale media.