• Startside
  • Ny midlertidig ledelse i kommunen

Ny midlertidig ledelse i kommunen

Arbeidet med intervjuer og seinere tilsettinger av nye kommunalsjefer er nå godt i gang. Fram til ny ledelse er klar, har rådmannen denne midlertidige ledergruppen rundt seg, fra og med i i dag, 23/3.  Sektor for samfunnsutvikling har han hånd om selv, Skolesjef, Anne Margrethe Lund representerer Oppvekstsektoren, NAV- leder, Reidun Karlsen, har sektor NAV, Konstituert Helse og Omsorgssjef, Heidi K. Hagebakken representerer Helse og Omsorgssektoren, og Kommunalsjef, Sigmund Egner, har hånd om sektor for Administrasjon, forvaltning og teknisk drift.