• Startside
  • Her er forslaget til nytt styringsdokument

Her er forslaget til nytt styringsdokument

Styringsdokument 2017 - Formannskapets innstilling til kommunestyret

Forslag til Styringsdokument 2017 for Gjøvik kommune, med økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017, med mål og prioriteringer for sektorenes virksomhet, behandles i kommunestyret 15.desember.

Saksframlegg med formannskapets innstilling, og forslaget til Styringsdokumentet 2017, ligger ute til alminnelig ettersyn på servicetorget i Gjøvik rådhus og på Gjøvik kommunes nettsider - her:

Ordfører i Gjøvik, 1.desember  2016

Sist endret: 01.12.2016