Ny Trafikksikkerhetsplan

Gjøvik kommune varsler herved oppstart av revidering av trafikksikkerhetsplanen. Gjeldende trafikksikkerhets- plan for Gjøvik kommune 2016 – 2017 ble vedtatt 17.12.2015. Planperioden ble utvidet til og med 2018.

Målet med planen er å legge retningslinjer for arbeidet med å forebygge ulykker og sikre tryggere ferdsel. Denne målsetningen innebærer både fysiske og holdningsskapende tiltak.

Den kommunale trafikksikkerhetsplanen skal styrke kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet. Trafikksikkerhetsplanen er bl.a. en forutsetning for å få statlig støtte til planlegging og gjennomføring av tiltak for sikring av barns skoleveg på kommunale veger. Planen skal nå revideres og det skal lages handlingsplan for en ny periode, 2019 – 2021.

Det bes derfor om innspill til arbeidet og forslag til trafikksikkerhetstiltak. Innspill til arbeidet med trafikksikkerhetsplanen sendes skriftlig til Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik, eller postmottak@gjovik.kommune.no

Den forrige planen kan du laste ned her.

Vedlegg til trafikksikkerhetsplanen:

Oversikt aktuelle trafikksikkerhetstiltak  for 2018

Sist endret: 10.09.2018