Nytt om bredbånd

Midlene dekker ikke behovene som er omsøkt, men er et steg i retning av å bedre bredbåndsdekningen i noen av områdene med lavest dekning.

Prosessen er i gang

Nkom midler og tilskudd fra fylkeskommunen

Søndre Land, Nordre Land og Gjøvik sendte i 2018 inn felles søknad om midler til bredbåndsbygging. Søknaden fra de tre kommunene ble innvilget med 12,7 millioner kroner til utbygging av bredbånd i områder med lav dekning.  Av de innvilgede midlene er cirka 3,2 millioner kroner fra Nkom og 9,5 millioner kroner fra fylkeskommunen. Tilskuddet fra fylkeskommunen gjenspeiler de kommunale bidragene, som er 3 mill fra Søndre Land, 4,5 mill fra Nordre Land og 2 mill fra Gjøvik.

Midlene dekker ikke behovene som er omsøkt, men er et steg i retning av å bedre bredbåndsdekningen i noen av områdene med lavest dekning.

Arbeidet med å utarbeide anbudsforespørsel som gjør at vi får mest mulig ut av midlene er i gang. Anskaffelsesprosessen vil normalt ta flere måneder.  Interessen og kapasiteten hos leverandørene vil være med å avgjøre når utbygging kan skje.

Tilsagnet om midler gjelder ut 2021

Sist endret: 17.01.2019