ØVELSE - ØVELSE - ØVELSE

Torsdag 22. september skal det være en fullskalaøvelse i krisehåndtering i regi av Fylkesmannen. Deltagere i øvelsen er: nødetatene (politiet og ambulansetjeneste), IUA (interkommunalt utvalg mot akuttforurensning), Gjøvik sykehus og Gjøvik kommune.

Observatører er Østre Toten kommune, Vestre Toten kommune, Statens vegvesen, Heimevernet, Sivilforsvaret og Fylkesmannen.

ØVELSE - ØVELSE - ØVELSE

14:00: Øvelsen er avsluttet

13:35  Politiet har opprettet pårørendetelefon. Telefonnummeret er 61 15 14 04

12:58: Politiet bekrefter at en mann er omkommet i den tragiske ulykken på Biri,

Politiet håndterer denne saken videre.

12:35: Nødetatene har kontroll over situasjonen på Biri nå. Lekkasjen er stoppet, og de resterende 2000 liter er fortsatt i tanken. Tidligere lekkasjer er definert om ufarlige.

Det er gjort en analyse av bebyggelsen rundt, og det avsperrede området har god sikkerhetsmargin. De som var i faresonen, er fjernet fra stedet.

12:22: Kommunal  beredskap er varslet, og de som er berørt (innbyggere) er varslet via sms. Kommunale virksomheter på Biri er varslet.

Psykososialt kriseteam er varslet, men ingen tjenester foreløpig ikke satt i funksjon. 200 liter amminiakk er lekket ut, 2000 liter er fortsatt igjen på tankbilen.

12:09: Det er nå bekreftet av nødetatene at det har skjedd en alvorlig kollisjon på Biri mellom en tankbil med 9000 liter ammoniakk og en personbil med 4 personer. Skadeomfanget er ikke helt klart, men det er skadde.

Nødetatene er på stedet, folk i nærheten er evakuert og befinner seg på versthuset ved Mjøsbrua.

Det er bistand brann og redning både fra Lillehammer og Hamar

11:00: ØVELSEN starter

08:00: ØVELSEN har ikke startet enda

Sist endret: 21.09.2016