På jakt etter nye utfordringer?

Kommunen har fokus på rollen som samfunns- og næringsutvikler, samtidig som kommunens tjenesteproduksjon står sentralt. Vi har tre ledige nøkkelstillinger, som hver på sin måte er viktige for å realisere dette målbildet. De to første stillingene er plassert i den nyetablerte sektor for samfunnsutvikling, mens VA-sjef ligger under teknisk drift.Stillingene er sentrale i å gjøre Gjøvik til en attraktiv kommune for bolig- og næringsetablering, og du får anledning til å påvirke veivalg av betydning for kommunens innbyggere og næringsliv. Klikk deg inn på knappen Aktuelt nå, og les mer.