Pårørendeskole/demenssykdom

Pårørende til personer med demens har ofte et stort behov for kunnskap, hjelp og støtte i en krevende situasjon. Her kan du lese om et tilbud om kurs som vil gi mye informasjon og mulighet for å dele erfaringer.