Premieseremoni Huntonstranda

Velkommen til premieseremoni for idekonkurranse for Huntonstranda i Gjøvik. Seremonien er åpen for alle.

Tid: Fredag 15. juni kl. 11:00-12:30

Sted: Gjøvik kultursenter, kinosal 2

Arrangør: Juryen for idékonkurransen

Program

  • Kl. 11:00        Kulturelt innslag v/kulturskolen
  • Kl. 11:05        Velkommen v/ordfører Bjørn Iddberg
  • Kl. 11:20        Juryleder, Fredrik Shetelig, presenterer juryens medlemmer og introduserer de premierte idéforslagene
  • Kl. 11:30        De premierte forslagsstillerne presenterer sine prosjekter
  • Kl. 12:00        Fanfare v/kulturskolen
  • Kl. 12:05        Presentasjon av juryens vurderinger og anbefalinger for arbeidet videre. Offentliggjøring av vinner, v/juryleder Fredrik Shetelig
  • Kl. 12:30        Seremonien er slutt

29 bidrag i konkurransen

Det er 29 innsendte bidrag til idekonkurransen for utvikling av Huntonstranda. Alle bidragene kan du se her i sin helhet.

Bakgrunnen for konkurransen

Gjøvik kommune har kjøpt deler av Huntonstranda for å frigjøre området fra industrivirksomhet. Sammen med de private grunneierne på naboeiendommene, ønsker kommunen å tilrettelegge for en gjennomgripende transformasjon av et område ved Mjøsa til en ny og levende del av Gjøvik sentrum. Huntonstranda, Fredevika og områdene nord for Hunnselva, ligger sentralt i Gjøvik byområde og har potensiale til å knytte byen langt sterkere til Mjøsa enn tilfellet er i dag. Beliggenheten gjør området attraktivt for utvikling til bolig, næring inkludert hotell, tjenesteyting, kultur og allmennyttige formål. Utbyggingskapasiteten er betydelig sett ut i fra størrelsen på Gjøvik by og området vil over tid kunne gi et nytt tyngdepunkt i sentrum.  Gjøvik kommune har høye ambisjoner om å vektlegge klima, miljø og bærekraft i sine utviklings-arbeider. Disse verdiene vil veie tungt ved valg av utviklingskonsept.

For mer informasjon om utviklingen av Gjøvik sin nye bydel, se nettstedet Huntonsstranda.com

 

 

 

 

Sist endret: 08.06.2018