• Startside
  • Rådmannens forslag til styringsdokument

Rådmannens forslag til styringsdokument

Rådmannen har lagt fram sitt forslag til styringsdokument 2019-2022 - og forslag til betalingssatser 2019.