Radonmåling

Miljørettet helsevern i Gjøvikregionen tilbyr nå gjennom samarbeid med Radonlab rimelig radonmåling.

Miljørettet helsevern i Gjøvikregionen tilbyr nå gjennom samarbeid med Eurofins Radonlab rimelig radonmåling til innbyggere i Gjøvikregionen. Forutsetningen for rabatten over 50% er at måleresultater gjøres tilgjengelige for Miljørettet helsevern i kommunen og Statens strålevern. Miljørettet helsevern og kommuneoverlegen vil dermed kunne få et bedre grunnlag for å vurdere radonforhold i kommunen. Måleresultatene vil ikke publiseres på en slik måte at enkeltmålinger kan gjenkjennes.

Les mer om radonmålingstilbudet i denne lenken: http://www.radonlab.com/gjovik