• Startside
  • Rent drikkevann i Gjøvik kommune

Rent drikkevann i Gjøvik kommune

I forbindelse med smitteutbruddet på Askøy får også Gjøvik kommune spørsmål om vår drikkevannsforsyning er tilstrekkelig sikret og om vannkvaliteten blir overvåket. Vannet vårt tilfredsstiller drikkevannskravene og vi overvåker kvaliteten fortløpende.

Gjøvik kommune har to vannverk som begge henter vann fra Mjøsa. Både Gjøvik og Biri vannverk desinfiserer vannet, og kvaliteten overvåkes løpende. I Snertingdalen har vi beholdt Osbrua vannverk som et reserveanlegg.

Ute på ledningsnettet mellomlagres drikkevannet i ca. 20 høydebasseng. Disse er sikret med tanke på sabotasje og innsig av fremmedvann. De fleste bassengene våre er i betong, mens nyere basseng bygges i glassfiber med utvendig betong eller i rustfritt stål. Bassengene er utstyrt med ståldører med eget nøkkelsystem. De fleste bassengene er også utstyrt med innbruddsalarm. Vi tømmer og rengjør/inspiserer bassengene hvert 5. år. Vi er også innom de fleste bassengene en gang i uken.

Vi foretar ukentlige vannprøver fordelt utover ledningsnettet slik at disse prøvene ivaretar sikkerheten for både ledningsnett og høydebasseng. I 2018 tilfredsstilte alle drikkevannsprøvene våre kravene i drikkevannsforskriften.

Alle jobber utføres i henhold til skriftlige rutiner som revideres hvert år, dette gjelder også risiko- og sårbarhetsanalyser.

Vi har årlig tilsyn fra Mattilsynet der de går igjennom våre rutiner med et spesielt fokusområde hvert år.

At overvåkningen vår dokumenterer tilfredsstillende vannkvalitet, er ingen garanti mot at smitte kan spres via ledningsnettet. Vi opplever stadig ledningsbrudd med fare for trykkløst nett, en hendelse som kan føre forurenset vann inn på drikkevannsnettet. Ved mistanke om trykkløst nett SMS-varsler vi alltid abonnentene i det aktuelle området om at drikkevannet skal kokes. Kokepåbudet oppheves først når vannprøver viser tilfredsstillende kvalitet.

Sist endret: 14.06.2019