Samarbeidsavtale om beredskap

Gjøvik kommune har inngått samarbeidsavtale om beredskap med Gjøvik- og Redalen Røde Kors.

Kommunalsjef Marit Lium Dahlborg undertegnet denne uken en samarbeidsavtale om beredskap mellom Gjøvik kommune, Gjøvik- og Redalen Røde Kors.

Avtalen skal stimulere til beredskapssamarbeid – både før og under hendelser. Normalt skal hendelser håndteres av kommunens egne ressurser, men ved behov åpner avtalen for at kommunen kan hente bistand fra Røde Kors. Denne kan omfatte personell og utstyr til søk og redning, transport ved evakuering, personell til evakuert- og pårørendesenter, bistand til hjemme- og helsetjenester og frivillige med kompetanse innen psykososial støtte.

Sist endret: 08.02.2019