• Startside
  • Siste frist for levering av valglister

Siste frist for levering av valglister

13. og 14. september er det kommunestyrevalg i Gjøvik kommune. Partier/grupper som ønsker å stille til valg, har frist til 31. mars kl. 12.00 med å levere inn listeforslag. Listeforslagene legges ut til offentlig ettersyn i Gjøvik rådhus/servicetorget og på kommunens hjemmeside etter hvert som de kommer inn.