Skatteinngang

Gjøvik kommunes skatteinngang for 2018 endte på 5,8 mill. kr mer enn budsjettert. Kommunens netto skatteinntekter ble i 2018 på totalt 889,4 mill. kr eller ca. 29 tusen kroner per innbygger.

Dette utgjør en skattevekst på 5,2 % i forhold til fjoråret. Skatteveksten i kommunene ellers i landet har vært på 3,8 %, mens den av regjeringen ble anslått å være 2,4 % i deres siste anslag.

Grunnen til statlige skatteanslag har vært mindre enn hva de faktisk ble, skyldes ifølge KS uforutsette konsekvenser av skattemotiverte utbyttebetalinger de senere årene.

Kommunens skatteanslag ble oppjustert med 20 mill. kroner 29.11.18 med bakgrunn i skatteinngangen pr. oktober. Mye av veksten for Gjøvik i 2018 skyldes økt inngang på forskuddsskatt og restskatt. Dette kan tyde på god sysselsetting i Gjøvik kommune.

Kommunens netto skatteinntekter utgjør cirka en tredje-del av kommunens totale driftsinntekter.

Kommunens skatteinngang utgjør cirka 84,8 % av landsgjennomsnittet. Inkludert netto inntektsutjevning er Gjøvik kommune på 94,6 % av landsgjennomsnittet, noe som er relativt likt fjoråret.

 

R2018

R2017

B2018

Avvik

Skatteinntekter

797 744

758 212

789 212

+ 8 292

Netto inntektsutjevning

91 663

94     148

94 146

- 2 483

Netto skatteinntekter

889 407

852 360

883 358

+ 5 809

Sist endret: 21.01.2019